HERALD WEEKLY ISSUE 570:29 June 2011

TE AKA’APA’ANGA A TE KARAPUAVATIU TUNA KI TE TUPAPA NO TE TAREKAREKA TUEPORO LEAGUE
A teia ra Ruitoru, ka akara matatio atu te taokotai’anga tueporo league i te akaapaanga na te Avatiu Eels ki te Tupapa Panthers no te akatika’anga ratou i tetai mapu e kare ona tika’anga kia tue aia na roto i te Tupapa Panthers i teia tarekareka tei rave’ia i teia maanakai i topa. Ko te tika I reira tei rauka mai, kua apa rai te karapu Tupapa I raro ake I te ture e kua akaapa iatu ratou. No teia tei tupu ka tue atu i reira te karapu Avatiu Tuna ki te Titikaveka puakaoa a teia varaire I topa e kua akaea rai te teata a te karapu Tupapa.
Ko te nuti meitaki no runga I te Titikaveka puakaoa ka noo rai ratou ki froto I teia tarekareka I tem ea kare ratou I rave ana I ta ratou tarekareka I teia maanakai I topa no te turanga e e au mema ratou mei roto I te akono’anga Raitu. Kua uipa atu te taokotai’anga tueporo league a te akakite nei ratou e ka tue atu te karapu Avatiu kit e Titikaveka a teia varaire e tu mai nei I te ora e apa no te ora a I te aiaia kit e ngai tarekareka Pangika o te Kuki Airani.


APII POTIKI BLACKROCK MONI ORONGA E $25,000.00

Kua oronga iatu ki te apii Potiki o Blackrock mei te rua ngauru mai rima tauatini tara moni tauturu I te oko I tetai au pakau apii na ratou. Kua riro te Community Initiative Scheme i te oronga I teia moni tauturu ki te Apii Potiki o Blackrock. Ko te akakoro’anga oki I teia au pakau apii kia meitaki atu e tano ei te au potiki e aere nei ki teia apii I ta ratou apii e kia riro mai ratou ei au tamariki mei e auraka e varenga kanga ua – e tano ei.


NGA TANGATA TIAKI I TE ENUA KO SUWARROW KA AKARUKE ATU NO REIRA
Ka akaruke atu nga tangata teia akatinamou’ia no te tiaki I te enua Suwarrow a teia epetoma ki mua. Ka noo raua ki reira mei te itu maramae akakite nei tetai mata mei roto atu i te tu’anga Taporoporo a Liz Munro. Kua kapiki’ia oki raua e e nga tangata tiaki I te enua ko Suwarrow koia a James Mataa e tona tauturu a John Trego. Ko ta raua angaanga no te akara matatio I te au pai iati ka tae atu ki reira e te rave katoa I tetai uatu angaanga tei anoano ia no raua kia rave I te akara’anga e kia riro a Suwarrow ei enua manea tona tiratira tu. Ko te moni tutaki i te au pai iati ka tae atu ki reira e rima ngauru tara moni marike e ko teia tu’anga moni ka oki rai tei reira tauturu i te au angaanga tei anoano’ia paruru i a Suwarrow. Kua riro oki e na te tu’anga Taporoporo i oronga i te tika’anga no raua kia angaanga ki Suwarrow e ka akatika ua’ia raua kia angaanga e rua taime e i reira ka oronga iatu ei te tika’anga no tetai uatu ka inangaro i te angaanga ki Suwarrow.


TE AKATEATEAMAMAO NEI NO TE AKAOU I TE ARE APII TAPATI O RANGIATEA

Te akateateamamao nei te Ekalesia CICC o Matavera I te rave I tetai angaanga kimi moni no teia na mataiti e toru e tu mai nei no te akameitaki e te akaou I te are apii tapati o te Ekalesia. No te akamata atu i tei reira te akapapa nei te Kumiti tei akanoo’ia i te rave i tekimikimi’anga moni na runga i a Ratio Kuki Airani te ka rave’ia i te Varaire ra rua ngauru ma a no Tiunu, mataiti rua mano e tai ngauru ma tai i te irinaki’anga e ka akamata mei te tuaere i te avatea ki te ora ono i te aiai

TIKA’ANGA E ‘A IA RATOU KUA TUKUNA’IA MAI KI VAO I TE ARE AURI
E ‘a ia ratou e tai ngauru na tai tei mouria e te ture, e tei roto ratou I te are auri akautunga’ia no te tetai aka’apaanga kai ru tita matie, kua akatika’ia ratou kia tukuna ia mai mei roto i te are auri e, e ture katoa to ratou. Kua tukuna ia mai teia tika’anga I muri ake I tetai uriuri’anga tuatua I rotopu I te akava’anga e ki te akava’anga ngateitei a Justice Williams I Nuti Reni. Kua anoano’ia oki te akava’anga ngateitei kia tomo mai ki roto I tem ea e kua arapaki teia manamanata I te ture metua Narcotics and Misuse of Drugs Act. Ko te tua o te aka’apaanga a Catherine Evans, te akakite nei aia na roto i te Korona e kare ona manamanata kia tukuna ia mai nga tokoa ki vao mei roto mai i te are auri i te mea katoa oki e okotai ia ratou anoano ia aia kia rapakau meitaki ia no tona maki.
Ka tae mai oki te akava’anga ngateitei o te Kuki Airani nei a Williams a teia epetoma ki mua e ka akara matatio atu ei aia I te turanga o teia au taeake e toe atura kia ariki’ia kia tukuna ia mai ki vao mei roto mai I te are auri. No runga I te tika’anga e kia akakite;ia ki vao te au ingoa o ratou e tai ngauru ma toru tei o ki roto I teia manamanata e tei mouria ia e te ture, te akakite katoa nei te akava’anga ngateitie e kare e rauka iaia I te tuku I tetai tike na runga I te tereponi inara, ka akara matatio aia I tei reira ateia epetoma ki mua me tae mai aia.

Herald Issue 554 09 March
- Norm exposes Trio of Doom
- Briefs from PM’s media conference Tuesday
- Tourism Industry ponders $5 million draft strategy
- Norman George resigns from Cook Islands Party
- Letter of Resignation from CIP
- Norman selfish says Prime Minister

Copyright 2006 Cook Islands Herald online . All rights reserved.