HERALD WEEKLY ISSUE 608: 21 March 2012

Kua akangaro poina’ia to tatou Are Pa Metua
Te au mama e te au papa e riro ana tetai au taokotai’anga i te tauturu mai ia ratou na roto i te tuanga o te kai, te apinga ngutuare e te vai atura. I roto i to tatou patireia te anoanoia nei tetai au tangata kia akono meitaki i to tatou aronga pakari. Te rave katoa nei te kavamani i ta ratou tuanga e kia rave katoaia tetai akameitaki’anga takake no to tatou au metua pakari. Inara i teia nei ra te viviki nei te akatere’anga o to tatou ipukarea mei te ra te tu, te ngaro atura te tauturu a te iti tangata ki runga i te au pa metua e te riro nei teia ei manako ki te au arataki turuturu o te tuanga o te pakari kia uriuriia. I teia ra kua aere atu te vaine maata o te Welfare Inspector for Elderlies a Nga Teao Papatua e tona tauturu i te akarakara i tetai au ngai te ka inangaroia kia akameitakiia e pera tetai au tu tauturu te ka rauka mai. Kua uiui katoa atu aia ki te au mama i to ratou manako eaa ratou i putuputu mai ei i roto i te ngutuare o te Are Pa Metua. Te maata’anga o te au metua tei pau i teia uianga kare e tangata i te kainga ei tuatua kia ratou e pera katoa kua maromaroa ratou i te noo ki te kainga ko ratou uaorai. I na i roto i teia tutaka’anga i te ngutuare o te Are Pa Metua kua kiteaia mai tetai au ngai tai’i te ka inangaroia kia maaniia mei te uira paoa, tetai roi ou, te pute moe e te vai atura. I roto katoa i teia ngutuare te oronga katoa nei te kavamani i tetai tuanga moni na te Are Pa Metua. I roto i teia tuanga moni e $15,000 tara i te mataiti ta te kavamani e tauturu ana. Inara i roto i teia tuanga moni te riro nei tei reira ei tutaki i te are nooanga o te au metua, ta ratou kai, to ratou uira paoa, te tangata angaanga e te vai atura tetai au ngai ka inangaroia te au metua kia taangaanga. Ko teia ra te mea akaroa, te inangaroia nei tetai neti,taote, ei akarakara i teia au metua na roto i te akaraanga i to ratou vaito toto, e te vai atura tetai atu au maki. Mei te mea e kare e neti e te taote i roto i teia ngutuare te ka inangaroia no teia au metua. Te akara katoia nei tetai kumiti te ka riro i te tauturu i teia putuputuanga. Mei te mea oki e, e tai rai tangata e angaanga nei i roto i teia putuputuanga. Kua akara katoa ia te tuanga o te matini akaoro e apai aere nei i to tatou au metua. Ka inangaroia tetai toroka matutu te ka riro katoa i te apai i te pereo kounu o te au mama kare e tau meitaki ana i te aere,kare oki te motoka (van) ta ratou e taangaanga nei e o meitaki ana te au metua ki roto no te rava kore i te atea (space). I teia nei e 12 au metua pakari e taokotai mai ana i roto i teia putuputuanga. E 7 i roto i teia au metua pakari e koi nei i te moni pakari i te Kuki Airani nei. E mea mataora teia ki to tatou au metua no teiad taui anga kia akakakeia te moni pakari ki runga. Inara te vai atura tetai au inangaro te ka inangaroia kia tauturuia. Kua kitea ia mai i roto i teia uriurianga te akangaropina ia nei to tatou metua pakari. Te rauka nei i te au metua i te pati i tetai tauturu ki te iti tangata kia tauturu mai i to tatou Are Pa Metua, Te tamako’anga ka topiri’ia teia ngutuare no te ravakore i te moni ei tutaki i te au pira (bills). Ko te manakonako ‘anga o te au metau kia kore e topiri ‘ia no te mea ko teia oki te ngai e putuputu mai ana ratou i te aravei ia ratou uaorai. Kia tatou te iti tangata akarongoia mai te reo o to tatou Are Pa Metua. - Bernadette Teremoana

Herald Issue 608 21 March
- Terms of one China Policy document should be reviewed
- Pacific Media Assistance Scheme Seeks Innovation
- Successful NZ visit by PM
- Rerekura Teaurere New Climate Change Coordinator
- News Briefs

Copyright 2006 Cook Islands Herald online . All rights reserved.