HERALD WEEKLY ISSUE 608: 21 March 2012

Te Kura Kokiri ...e reka ana au i te tima o Pukapuka e Aitutaki
Mei roto mai i Te Whare Kura o Tauranga Moana i Aotearoa, kua tae mai ki Rarotonga nei, i te ra 29 Tiurai tēta`i pupu tamariki `āpi`i, ko Te Kura Kokiri.
E toko 43 rātou i te katoatoa `anga, mei tō rātou au metua, au pu`āpi`i ē tae atu ki tā rātou au tamariki `āpi`i. Ko te tangata `aka`aere no teia pupu ko Mark Nicholas, e pu`āpi`i-maata, tāna tamaine ko Roimata e pu`āpi`i e pera katoa a Reg Blake, i tauira ana i teia kura, i teia nei e pu`āpi`i.
Te akakite mai nei a Karen Nicholas, e metua-va`ine pērā katoa e pu`āpi`i no teia au tamariki ē, `e ko tā rātou au tamariki kātoatoa, tei roto i te kohanga reo, `āpi`i tua-ta`i, `āpi`i tua-rua `ē pērā katoa i te `āpi`i tua-toru o te Wananga o Raukawa. Tāpura puapinga no teia `āpi`i ko te reo Māori `ē te `ākono`nga Māori kia vai mātūtū.
Te akakite katoa mai nei a Karen ē, `e ko te akakoro`anga o to ratou tere, kia kimi ma te ātui i tō rātou piri`anga ki runga i te vaka Takitumu, `ē pērā katoa kia tae mai tā rātou tamariki ki te Maeva Nui, koia oki kia kite, kia rongo `ē kia rauka i te komakoma atu ki te tangata na roto i te reo Māori. Kua komakoma mai te au tamariki `āpi`i, e teia tēta`i nga manako mei ia rātou.
Te akakite mai nei a Wairaka Te Kira,
“Atāhua te `ura a nga kōtiro Kūki`Airani, e reka ana au i te tīma o Pukapuka e Aitutaki”
Ko Pahara Hoani, ko teia tāna e kite nei, “ Ko aku kitenga ko nga tangata i konei e Māori, engari i Aotearoa e Kūki `Airani, Aa tino pai te pe`e a Puaikura”
Te akakite mai nei te au tamariki ē `e mataora tikai to rātou tere, `ē te kite nei rātou i te `oa`oa `ē te meitaki o te iti-tangata Māori Kūki`Airani.
I teia pōpōngi Ruitoru, kua rere atu rātou ki te enua Aitutaki no te ātoro atu i te au taeake e te kōpū-tangata ma te `akaoti i tēta`i akakoroanga o rātou no tēta`i `are-api`i e akatū `iā ra.
Kā `oki mai rātou a te rā 20 no te oki atu ki Tauranga.
Te akakite mai nei a Mark Nicholas ē, `e kua kite-mata `ē te kite nei tā rātou au tamariki i te tū o te ora`anga meitaki `ē te manea i Rarotonga nei, `ē te poitirere nei te au tamariki i te turanga mātūtū o te peu, kapa, `ē te reo, te ora nei. Kua riro katoa teia tere no te tamariki ei takainga vaitata rava atu no rātou ki te turanga aro`a tēta`i ki tēta`i ma te `ākono `ia rātou.
Te inangaro nei rātou i te `akameitaki i te iti-tangata o Pokoinu `ē te au kōpū tangata no te `ākono mai ia rātou i roto i to rātou tere. -Rutera Taripo

Herald Issue 608 21 March
- Terms of one China Policy document should be reviewed
- Pacific Media Assistance Scheme Seeks Innovation
- Successful NZ visit by PM
- Rerekura Teaurere New Climate Change Coordinator
- News Briefs

Copyright 2006 Cook Islands Herald online . All rights reserved.