HERALD WEEKLY ISSUE 642: 14 November 2012

Te Karere

Tere no te `iti-tangata Motu mei Papua

Mei te `enua mai o Pāpua, kua `akakoro tēta`i pupu tei kāpiki `ia tō rātou ingoa ē ko te Porebada United Church Goodwill Tour kia tae mai rātou no te rā o te `akama`ara`anga i te tae mai `anga o te Evangeria ki te Kūki `Airani nei, koia `oki i te rā Nuku i te 26 o `Okotopa. Inara, no tēta`i au tā`ī`ī, kua tae mai rātou i muri ake i te rā o te Nuku. `E 23 rātou i te kātoatoa`anga, `e 7 tāne `ē 16 au va`ine.
Te `akakite mai nei a Lohia Bodibo, te Elder o te Christian Outreach Church (COC), ē kua `akatupu `ia tēia pupu nō rātou i te mata`iti 1986, `ē ko te toru taime tēia i te tere mai `anga ki Rarotonga nei, `inārā, ko te ma`ata `anga `iā rātou ko tō rātou tere mua tēia ki Rarotonga nei.
Te akakite mai nei a Akameamea Heagi Isaiah (te pāpā o Isaiah Isaiah), ē no Port Moresby i Pāpua mai rātou. Ko tēia oki te `oire i tae mai `ē `i no`o ei a Ruatoka (no Mangaia) i te mata`iti 1874 no te tūtū i te Evangeria. I roto rai oki i tō rātou `oire i Motu kua tanu `ia e 3 Orometua Kūki `Airani, ko Pekarima, ko Zekaria `ē Asapha
Na roto oki i te au `āpi`i`anga a Ruatoka kua `āriki te iti-tangata Motu o Port Moresby i te Atua `ē kua riro mai rātou ei `iti-tangata okota`i ma te `au.
Kua mou mai oki tō rātou au `ui-tupuna i te au`āpi`i`anga a Ruatoka `ē kua tuku `ia mai i reira e tō rātou pā-metua kiā rātou i tēia rā. E ingoa rongonui tikāi a Ruatoka i Port Moresby i `akakite mai rāua.
Te `akakite katoa mai nei rāua, ē ko rātou te iti-tangata tei `āpi`i `ia (mei te tuātau o Ruatoka) te `īmene-tuki, `īmene `ēkaresia `ē te `īmene peroveta `ē te `īmene nei rāi rātou ma te `akapa`apa`a tikāi i te au `akakoro`anga memeitaki ta te Mesia i `o`ora mai ma te oronga mai.
Te akakite katoa mai nei rāua, e kāre `e rauka iā rāua i te `akakite mai i te tū meitaki, te tū aroa, te tū `oa`oa, te peu `ē te vai atūra – ō te iti-tangata Kūki `Airani, te `enua, te rākau, tērā `ua i nā rāua ei, ko Rarotonga `e ...garden of Eden.
Te irinaki nei rāua ē `a tēta`i ra kia `aere atu tō tātou i te `ātoro `iā rātou. Te `oki atu nei tēia pupu ki tō rātou ipukarea a tēia Varaire ra 9 Noema.

Herald Issue 608 21 March
- Terms of one China Policy document should be reviewed
- Pacific Media Assistance Scheme Seeks Innovation
- Successful NZ visit by PM
- Rerekura Teaurere New Climate Change Coordinator
- News Briefs

Copyright 2006 Cook Islands Herald online . All rights reserved.